Ein Pobl

Rheolwraig

Mrs Carolyn Jones

Swyddog Cyfreithiol

Mrs Eirian Hughes

 • Prynu a Gwerthu Tai ac Unedau Masnachol
 • Materion Landlord a Thenant

email

Aelodau

Mr Wyn Trefor Jones

 • Prynu a Gwerthu Tai ac Unedau Masnachol
 • Ewyllysiau acYstadau
 • Ysgariad, Cyfraith Teuluol a Phlant
 • Materion Llys
 • Damweiniau ac Achosion Anafiadau
 • Materion Cyflogaeth
 • Materion Landlord a Thenant
 • Cyfraith Troseddol
 • Dyledion
 • Trwyddedu
 • Materion Amgylcheddol a Chynllunio

email

Mrs Indeg Wyn

 • Prynu a Gwerthu Tai ac Unedau Masnachol
 • Ewyllysiau acYstadau
 • Ysgariad
 • Materion Llys
 • Damweiniau ac Achosion Anafiadau
 • Materion Landlord a Thenant
 • Dyledion
 • Trwyddedu
 • Materion Amgylcheddol a Chynllunio

email

Mr SiƓn Wyn Blake

 • Prynu a Gwerthu Tai ac Unedau Masnachol
 • Ewyllysiau acYstadau
 • Ysgariad
 • Materion Llys
 • Damweiniau ac Achosion Anafiadau
 • Materion Landlord a Thenant
 • Pwer Atwrnai Parhaus
 • Ceisiadau Llys Gwarchod
 • Dyledion
 • Trwyddedu
 • Materion Amgylcheddol a Chynllunio

email

Mrs Beth Morgan

 • Prynu a Gwerthu Tai ac Unedau Masnachol
 • Ewyllysiau acYstadau
 • Ysgariad, Cyfraith Teuluol a Phlant
 • Materion Llys
 • Damweiniau ac Achosion Anafiadau
 • Materion Landlord a Thenant
 • Pwer Atwrnai Parhaus
 • Ceisiadau Llys Gwarchod
 • Dyledion
 • Trwyddedu
 • Materion Amgylcheddol a Chynllunio

email

Ymgynghorwr

Mrs Elin Mared Davies

 • Prynu a Gwerthu Tai ac Unedau Masnachol
 • Ewyllysiau acYstadau
 • Ysgariad
 • Materion Llys
 • Damweiniau ac Achosion Anafiadau
 • Materion Landlord a Thenant
 • Pwer Atwrnai Parhaus
 • Ceisiadau Llys Gwarchod
 • Dyledion
 • Trwyddedu
 • Materion Amgylcheddol a Chynllunio

elin.davies@pritchardjones.co.uk