Mae Pritchard Jones Lane LLP yn gwmni o Gyfreithwyr yng Nghaernarfon.

Yr ydym yn cynnig ystod o wasanaethau cyfreithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r cwmni yn aelod o ‘Safon Trawsgludo’ (Conveyancing Quality Scheme (CQS)) Cymdeithas y Gyfraith – mesur o ragoriaeth yn y broses o brynu a gwerthu tai.