Manylion Cyswllt

Enw*

Rhif cyswllt*

E-BOST*

YMHOLIAD

Pritchard Jones Lane LLP, Solicitors,
37 Y Maes,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 2NN

DX: 23224
Caernarfon 1

Rhifau Ffon:
01286 671 167
01286 673 387
01286 677 252

Eich Gwybodaeth

Os y byddwch yn darparu unrhyw ddata personol wrth ddefnyddio y wefan yma, byddwn yn ei ddefnyddio i ddarparu unrhyw wybodaeth neu wasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt. Gallwn hefyd ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall yr ydych wedi rhoi caniatâd. Er enghraifft, efallai y byddwn yn anfon gwybodaeth ychwanegol am ein cwmni neu ein gwasanaethau, os yr ydych wedi rhoi caniatâd ymlaen llaw.